216

stron

14

rozdziałów

2017

data wydania

O książce

Zobacz co znajdziesz w książce

Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

Autorzy „Vademecum” w sposób przejrzysty przedstawili podstawy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podręcznik ten dostosowano do treści nauczania zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Standardy postępowania ratowników przedstawiono na podstawie procedur i algorytmów zawartych w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. Publikacja ta może stanowić kompendium wiedzy zarówno dla słuchaczy i instruktorów przedmiotowego szkolenia, jak i osób, które uzyskały już tytuł ratownika. Książka wzbogacona została o liczne, samodzielnie opracowane schematy i algorytmy. Osobną część tej publikacji stanowi aktualna baza pytań egzaminacyjnych wraz z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami, dzięki której kandydaci na ratowników będą mogli utrwalić przyswojony wcześniej materiał.

14 tematów

Książka zawiera kompleksowo opracowane tematy z zakresu KPP, a wśród nich:
- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
- Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
- Resuscytacja
- Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
- Wstrząs
- Urazy mechaniczne i obrażenia
- Taktyka działań ratowniczych
- Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

24 Algorytmy

Poznaj 24 praktyczne algorytmy postępowania, m.in.:
- Algorytm postępowania w zadławieniach
- Algorytm postępowania BLS (osobno dorosły i dziecko)
- Algorytm postępowania z kobietą w zaawansowanej ciąży
- Algorytm postępowania BLS z użyciem AED
- Algorytm postępowania w napadzie drgawek
- Algorytm postępowania z osobą nieurazową – ból w klatce piersiowej
- Algorytm postępowania w zatruciach
- Algorytm postępowania z osobą podtopioną
- Algorytm postępowania z osobą w hipotermii

238 pytań

Pytania egzaminacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z poprawnymi odpowiedziami.

Szczegóły publikacji:


Tytuł: Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika
Autorzy: Bogdan Wiśniewski, Krzysztof Lepka
Liczba stron: 216
ISBN: 978-83-61190-97-4
Format: B5
Okładka: miękka
Język wydania: polski
Data wydania: maj 2017

O autorach

poznaj autorów książki

Bogdan Wiśniewski

Bogdan Wiśniewski

Ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 24 lat pracuje w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. W 2008 roku został zatrudniony jako wykładowca – instruktor w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie, gdzie z pasją przekazuje swoją wiedzę na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy w Szkole Specjalistów Pożarnictwa. Od wielu lat szkoli żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Brał m.in. udział w przygotowaniu żołnierzy do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz szkoleniu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Współpracuje ze służbami mundurowymi i strukturami pozarządowymi z zakresu ratownictwa medycznego i ratownictwa taktycznego. Wiceprezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych oraz organizator czterech edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Grudziądzu i współorganizator czterech edycji Konferencji Emergency Military Group.

Krzysztof Lepka

Krzysztof Lepka

Żołnierz, strażak, ratownik medyczny. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy. Od 1994 roku zajmuje się szkoleniem strażaków – ratowników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Uczestnik operacji wojskowej w Iraku. Od 2008 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Szkole Specjalistów Pożarnictwa. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami związanymi z ratownictwem. Jest m.in. w stałej współpracy z Grudziądzkim Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych. Organizator czterech edycji Konferencji Emergency Military Group w Grupie oraz współorganizator wielu przedsięwzięć służącym krzewieniu idei udzielania pierwszej pomocy.Recenzje książki

Przeczytaj opinie innych o książce

lek. med. płk rez. Jacek Urbanowicz
specjalista anestezjologii i medycyny ratunkowej, Koordynator Ratownictwa Medycznego jednostki szkolącej na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, ordynator Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Życie ludzkie jest bezcenne. Zazwyczaj sami jesteśmy w stanie zadbać o własne zdrowie i jak najwyższą jakość życia. Z racji swojej naturalnej aktywności niekiedy znajdujemy się w ekstremalnie niesprzyjających okolicznościach, kiedy nasze zdrowie i życie jest zagrożone. I wtedy podana nam przez ratownika pomocna dłoń (tzn. udzielona fachowa pomoc) może nas uratować z opresji. Książka „Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika” została opracowana właśnie w tym celu, aby umieć udzielić fachowej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Autorzy publikacji to instruktorzy szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i aktywni zawodowo ratownicy medyczni. Tworząc ten podręcznik, bazowali na zapisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniach o kwalifikowanej pierwszej pomocy. Treści te zostały wzbogacone komentarzami i uwagami praktyków. Bezcennym uzupełnieniem „Vademecum” są samodzielnie opracowane schematy i algorytmy oraz zdjęcia bogato ilustrujące treść podręcznika.
Z przyjemnością i uznaniem polecam korzystanie z tej książki każdemu, kto chce szybko i dobrze nauczyć się prawidłowego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. - (fragment recenzji)

dr n. med. Przemysław Paciorek
Konsultant Wojewódzki ds. Medycyny Ratunkowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika” autorstwa ratowników medycznych – Krzysztofa Lepki i Bogdana Wiśniewskiego – jest niezwykle interesującym materiałem dedykowanym ratownikom. Książka składa się z 14 rozdziałów, których układ i zawarte treści są zgodne ze stosownymi rozporządzeniami, towarzyszącymi Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dwa ostatnie rozdziały opisują postępowanie w warunkach szczególnych (TCCC). Wszystkie one stanowią logiczną całość. Dodatkowym, atrakcyjnym elementem „Vademecum” jest umieszczony na końcu książki zestaw pytań tekstowych wraz z zaznaczonymi, prawidłowymi odpowiedziami. Będzie on bardzo przydatny w czasie nauki i utrwalania materiału przez kandydatów na ratowników. Publikacja napisana jest przystępnym językiem. Zarówno forma, jak i zawarte treści dowodzą, że autorzy poza doskonałym opanowaniem teorii, dysponują sporym doświadczeniem oraz ugruntowaną wiedzą praktyczną. Opracowanie wzbogacają liczne ryciny i schematy, a fotografie i autorskie algorytmy stanowią swoiste wytyczne postępowania w opisywanych sytuacjach. Niezwykle wyrazisty język, niekiedy wręcz „żołnierski”, wskazuje na korzenie autorów i nadaje zawartym w treści przekazom swoisty charakter. Publikacja będzie nieocenioną pomocą dla ratowników, osób ubiegających się o ten tytuł i doskonałym przypomnieniem dla wszystkich, którzy pełnią służbę w formacjach współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Książka z pewnością będzie także interesującą lekturą dla studentów szkół medycznych i mundurowych. Publikację pt. „Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika” opiniuję pozytywnie. - (fragment recenzji)

Spis treści i próbny rozdział

Zobacz spis treści i pobierz rozdział książki

...

Spis treści

Wstęp
1. Organizacja ratownictwa medycznego.
1.1. Organizacja współczesnego ratownictwa zintegrowanego, podstawy prawne
1.2. Ratownictwo przedszpitalne. Organizacja ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
1.3. Cel stosowania standardów ratowniczych w ratownictwie medycznym
1.4. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednostek ratowniczo-gaśniczych
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
2.1. Bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne w czasie akcji
2.2. Ryzyko zakażeń
2.3. Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych
2.4. Postępowanie w przypadku zranień z przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych oraz w przypadku innych ekspozycji na materiał zakaźny
2.5. Postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi i innymi odpadami
2.6. Bezpieczeństwo poszkodowanego – zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
2.7. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia i w czasie ewakuacji
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
3.1. Elementy składowe zestawu ratowniczego
3.2. Sprzęt do tlenoterapii
3.3. Bezpieczne posługiwanie się tlenem w różnych warunkach
3.4. Zasady zbierania, transportu, przechowywania, dezynfekcji sprzętu i utylizacji środków opatrunkowych potencjalnie zakaźnych
3.5. Organizacja punktu odkażania sprzętu ratowniczego w jednostkach współpracujących z Systemem PRM
3.6. Zasady uzupełniania zużytych materiałów wchodzących w skład zestawu
4. Elementy anatomii i $zjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
4.1. Podstawy topogra(i narządów i układów
4.2. Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, krążenia i nerwowego
4.3. Rola poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka
4.4. Wywiad ratowniczy
4.5. Ocena podstawowych funkcji życiowych, ocena obrażeń ciała
4.6. Badanie wstępne, badanie szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
5.1. Przyczyny utraty przytomności
5.2. Niebezpieczeństwa wynikające z utraty przytomności u poszkodowanego oraz znaczenie zachowania drożności dróg oddechowych i czynności oddychania u osoby nieprzytomnej
5.3. Ocena stanu przytomności
5.4. Procedura postępowania z nieprzytomnym
5.5. Omdlenie
6. Resuscytacja
6.1. Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych
6.2. Metody udrażniania dróg oddechowych
6.3. Metody usuwania ciała obcego z dróg oddechowych
6.4. Bezprzyrządowe i przyrządowe prowadzenie oddechu zastępczego
6.5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dziecka, niemowlęcia, noworodka, kobiety ciężarnej
7. Zasady de$brylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
7.1 De(brylacja jako element resuscytacji krążeniowo-oddechowej
7.2. Uruchomienie urządzenia, zasady przykładania elektrod, postępowanie zgodne z komunikatami z urządzenia, bezpieczeństwo pracy
8. Wstrząs
8.1. Zagrożenie wstrząsem
8.2. Przyczyny i objawy wstrząsu
8.3. Udzielanie kwali(kowanej pierwszej pomocy poszkodowanym we wstrząsie
8.4. Pozycja dla poszkodowanych we wstrząsie
9. Inne stany nagłe
9.1. Postępowanie z chorym na padaczkę oraz w innych napadach drgawkowych
9.2. Postępowanie z chorym na cukrzycę przytomnym i nieprzytomnym
9.3. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego
9.4. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia udaru mózgu
9.5. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zatruć
9.6. Postępowanie ratownicze w przypadku podtopienia
10. Urazy mechaniczne i obrażenia
10.1. Podstawy aseptyki i antyseptyki
10.2. Rodzaje ran i krwotoków
10.3. Zasady tamowania krwotoków i krwawień zewnętrznych
10.4. Rodzaje złamań, objawy i konsekwencje
10.5. Stabilizacja i unieruchamianie
10.6. Objawy oraz zasady postępowania w obrażeniach kręgosłupa
10.7. Podstawowe objawy oraz ogólne zasady postępowania w przypadku obrażeń głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
11.1. Objawy, zagrożenia i procedury postępowania w przypadku urazów i obrażeń termicznych, chemicznych i elektrycznych
11.2. Drogi wnikania i działanie na organizm ludzki niektórych substancji chemicznych
11.3. Dekontaminacja
11.4. Akty terroru
12. Taktyka działań ratowniczych
12.1. Założenia taktyczne w ratownictwie – procedura i znaczenie
12.2. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
12.3. Segregacja wstępna jako proces określenia priorytetów leczniczo-transportowych
12.4. Karta segregacyjna
12.5. Karta udzielonej pomocy
12.6. Zasady współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
13. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
13.1. Wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania ratownika i poszkodowanych
13.2. Stres, jego objawy oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
13.3. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego i ratownika
13.4. Zasady organizacji wsparcia psychicznego dla o(ar zdarzenia
14. Postępowanie w przypadku udzielania pomocy w stre$e działań wojennych
14.1. Identy(kacji zagrożeń dla poszkodowanych i ratowników w strefie działań wojennych
14.2. Charakterystyka i przeznaczenie Indywidualnego Pakietu Medycznego (IPMed)
Piśmiennictwo
Pytania egzaminacyjne z zakresu kwali(kowanej pierwszej pomocy

Spis treści

Wstęp
1. Organizacja ratownictwa medycznego.
1.1. Organizacja współczesnego ratownictwa zintegrowanego, podstawy prawne
1.2. Ratownictwo przedszpitalne. Organizacja ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
1.3. Cel stosowania standardów ratowniczych w ratownictwie medycznym
1.4. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednostek ratowniczo-gaśniczych
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
2.1. Bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne w czasie akcji
2.2. Ryzyko zakażeń
2.3. Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych
2.4. Postępowanie w przypadku zranień z przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych oraz w przypadku innych ekspozycji na materiał zakaźny
2.5. Postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi i innymi odpadami
2.6. Bezpieczeństwo poszkodowanego – zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
2.7. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia i w czasie ewakuacji
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
3.1. Elementy składowe zestawu ratowniczego
3.2. Sprzęt do tlenoterapii
3.3. Bezpieczne posługiwanie się tlenem w różnych warunkach
3.4. Zasady zbierania, transportu, przechowywania, dezynfekcji sprzętu i utylizacji środków opatrunkowych potencjalnie zakaźnych
3.5. Organizacja punktu odkażania sprzętu ratowniczego w jednostkach współpracujących z Systemem PRM
3.6. Zasady uzupełniania zużytych materiałów wchodzących w skład zestawu
4. Elementy anatomii i $zjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
4.1. Podstawy topogra(i narządów i układów
4.2. Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, krążenia i nerwowego
4.3. Rola poszczególnych narządów i układów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka
4.4. Wywiad ratowniczy
4.5. Ocena podstawowych funkcji życiowych, ocena obrażeń ciała
4.6. Badanie wstępne, badanie szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
5.1. Przyczyny utraty przytomności
5.2. Niebezpieczeństwa wynikające z utraty przytomności u poszkodowanego oraz znaczenie zachowania drożności dróg oddechowych i czynności oddychania u osoby nieprzytomnej
5.3. Ocena stanu przytomności
5.4. Procedura postępowania z nieprzytomnym
5.5. Omdlenie
6. Resuscytacja
6.1. Zasady postępowania w przypadku nagłego zatrzymania podstawowych funkcji życiowych
6.2. Metody udrażniania dróg oddechowych
6.3. Metody usuwania ciała obcego z dróg oddechowych
6.4. Bezprzyrządowe i przyrządowe prowadzenie oddechu zastępczego
6.5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dziecka, niemowlęcia, noworodka, kobiety ciężarnej
7. Zasady de$brylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
7.1 De(brylacja jako element resuscytacji krążeniowo-oddechowej
7.2. Uruchomienie urządzenia, zasady przykładania elektrod, postępowanie zgodne z komunikatami z urządzenia, bezpieczeństwo pracy
8. Wstrząs
8.1. Zagrożenie wstrząsem
8.2. Przyczyny i objawy wstrząsu
8.3. Udzielanie kwali(kowanej pierwszej pomocy poszkodowanym we wstrząsie
8.4. Pozycja dla poszkodowanych we wstrząsie
9. Inne stany nagłe
9.1. Postępowanie z chorym na padaczkę oraz w innych napadach drgawkowych
9.2. Postępowanie z chorym na cukrzycę przytomnym i nieprzytomnym
9.3. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego
9.4. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia udaru mózgu
9.5. Postępowanie ratownicze w przypadku podejrzenia zatruć
9.6. Postępowanie ratownicze w przypadku podtopienia
10. Urazy mechaniczne i obrażenia
10.1. Podstawy aseptyki i antyseptyki
10.2. Rodzaje ran i krwotoków
10.3. Zasady tamowania krwotoków i krwawień zewnętrznych
10.4. Rodzaje złamań, objawy i konsekwencje
10.5. Stabilizacja i unieruchamianie
10.6. Objawy oraz zasady postępowania w obrażeniach kręgosłupa
10.7. Podstawowe objawy oraz ogólne zasady postępowania w przypadku obrażeń głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
11.1. Objawy, zagrożenia i procedury postępowania w przypadku urazów i obrażeń termicznych, chemicznych i elektrycznych
11.2. Drogi wnikania i działanie na organizm ludzki niektórych substancji chemicznych
11.3. Dekontaminacja
11.4. Akty terroru
12. Taktyka działań ratowniczych
12.1. Założenia taktyczne w ratownictwie – procedura i znaczenie
12.2. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
12.3. Segregacja wstępna jako proces określenia priorytetów leczniczo-transportowych
12.4. Karta segregacyjna
12.5. Karta udzielonej pomocy
12.6. Zasady współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
13. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
13.1. Wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania ratownika i poszkodowanych
13.2. Stres, jego objawy oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
13.3. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego i ratownika
13.4. Zasady organizacji wsparcia psychicznego dla o(ar zdarzenia
14. Postępowanie w przypadku udzielania pomocy w stre$e działań wojennych
14.1. Identy(kacji zagrożeń dla poszkodowanych i ratowników w strefie działań wojennych
14.2. Charakterystyka i przeznaczenie Indywidualnego Pakietu Medycznego (IPMed)
Piśmiennictwo
Pytania egzaminacyjne z zakresu kwali(kowanej pierwszej pomocy

Pobierz próbny rozdział

Przeczytaj próbny rozdział książki - "Poszkodowany nieprzytomny"

Pobierz rozdział [PDF 386KB] »

Jak zamówić książkę?

To proste, aby zamówić książkę "Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika " wypełnij formularz na dole strony.
Zostaniesz przekierowany do potwierdzenia, a następnie będziesz mógł dokonać płatności.

Sprawdź cenę i zamów »

Partnerzy publikacji

Poznaj partnerów publikacji

Metalerg

Metalerg

Max Harter

Max Harter

Cena książki

Regularna cena książki, ze zniżką dla prenumeratorów magazynu "Na Ratunek"

Książka "Kwalifikowana pierwsza pomoc"

75

 • 216 stron praktycznej wiedzy
 • 14 rozdziałów
 • Cena brutto
 • W cenie koszty wysyłki

Książka "Kwalifikowana pierwsza pomoc"

60

 • 216 stron praktycznej wiedzy
 • 14 rozdziałów
 • Cena brutto
 • W cenie koszty wysyłki

Książka "Kwalifikowana pierwsza pomoc"

185

 • Roczna prenumerata czasopisma "Na Ratunek"
 • Książka „Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika"
 • Cena brutto
 • W cenie koszty wysyłki książki i prenumeraty


Zamów wybierając odpowiedni produkt i wypełniając formularz: